Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN:2667-4777

Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

Editor: Sebahattin Devecioglu
Assistant Editor:
Publication Place: ELAZIĞ
Year-Number: 2018-1
Generic File | Full text | Contents | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Talha Murathan TÜRKİYEDE LİSANS VE LİSANSÜSTÜ SPOR EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİN WEB (İNTERNET) SAYFA İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ (2018-2019), 1-19
INVESTIGATION OF THE WEB (INTERNET) CONTENTS PAGES OF UNIVERSITIES WHICH OFFERS UNDERGRADUATE AND GRADUATE SPORT EDUCATION IN TURKEY (2018-2019)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ispes.1.560
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdullah Şimşek - Sebahattin Devecioğlu SPOR ENDÜSTRİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLERİN GÖRÜNÜMÜ, 20-36

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ispes.1.559
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Eyyup Yıldırım - Z. COŞKUNERN. HALİSDEMİRN. CANS. TUTAŞ ELAZIĞ İLİNDEKİ BAYAN FUTBOLCULARIN SPORA BAŞLAMADA VE KARİYER PLANLAMASINDAKİ ETKİN OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, 37-46
THE INVESTIGATION OF THE FACTORS OF FOOTBALLERS IN ELAZIĞ PROVINCE IN THE STARTING AND CAREER PLANNING OF SPORTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ispes.1.557
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Murat Yılmaz - Prof. Dr. Hasan AKKUŞ 8 Haftalık Kuvvet Antrenmanının 13-16 Yaş Arası Çocuklarda Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi, 47-62
Examination of Effect of Eight-Week Strength Training On Some Physical Fitness Parameters of 13-16 Years Old Children
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ispes.1.551
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Eyyup Yıldırım - Sinan YURDAGÜL AKTİF SPOR YAPAN BİREYLERDE ZAMAN YÖNETİMİ: DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ), 63-76
TIME MANAGEMENT ON INDIVIDUAL SPORTS: DEMOGRAPHIC DIFFERENCES (ELAZIĞ PROVISIONS)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ispes.1.558
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.