Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN:2667-4777

TÜRKİYEDE LİSANS VE LİSANSÜSTÜ SPOR EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİN WEB (İNTERNET) SAYFA İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ (2018-2019)


Bu çalışma Türkiye’deki devlet üniversitelerinde lisans ve lisansüstü spor eğitimi veren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden eğitimi ve Spor Bölümlerinin web sitelerinin incelenmesini kapsamaktadır. Amacımız, bu bölümlerin web sitelerinin görsel ve bilişsel olarak mevcut durumlarını ortaya koymaktır. Veriler doğrudan web sitelerinden alınmış, herhangi bir yorumlama yapılmamıştır. Çalışmada Türkiye’de 110 devlet üniversitesi incelenerek, web siteleri kaynak olarak kullanılmıştır. Lisans ve lisansüstü düzeyde spor eğitimi veren 81 üniversitenin olduğu tespit edilmiştir. Bu üniversitelerin web sayfaları incelendiğinde Spor Bilimleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulların tamamına yakınının bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün mevcut olduğu belirlenmiştir. Birçok okulda ise Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü bulunmaktadır. Rekreasyon bölümü çoğu üniversitenin fakülte ve yüksekokul kuruluş programında yer almasına rağmen yarıya yakın üniversitede öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü sadece 6 üniversite bünyesinde yer almaktadır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerinin olduğu fakülte ve yüksekokulların büyük çoğunluğunda ikinci öğretim eğitim programları da mevcuttur. Web siteleri genel olarak değerlendirildiğinde kapsam olarak yeterli olmadıkları düşünülmektedir.


Keywords


Beden Eğitimi, Spor, Üniversite, İçerik, Web.

Author: Talha Murathan
Number of pages: 1-19
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ispes.1.560
Full text:
Paylaş:
Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.