Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN:2667-4777

Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Zumba Katılımları İle İlgili Görüşleri


Yapılan bu araştırmanın amacı Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda ve diğer fakültelerde okuyan öğrencilerin zumba ile ilgili görüşlerini belirlemeye çalışmaktır. Çalışmaya Kastamonu Üniversitesi Besyoda öğrenim gören 21 öğrenci, diğer fakültelerde okuyan 16 katılmıştır. Çalışmada katılımcılarla 6 haftalık uygulama süreci gerçekleştirilmiştir. (13.11.2018-26.12.2018) Araştırma basit seçkisiz örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak zumbaya yönelik uygulama yapılmış olup seans öncesi ve seans sonrası görüşmeler ses kaydı ile alınıp dökümanları yapılmıştır. Verilerin içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda her iki grubunda zumbadan keyif, mutluluk aldığı, stres attığı, sosyalliğe etki ettiği, motivasyon sağladığı söylenebilir. Ayrıca hobi düzenli aktivite sağladığı, toplum içinde dans ederken özgüven kazandığı, bazılarının zorlandığı sonucuna varılabilir.


Keywords


Zumba, Beden Eğitimi, Dans

Author: Duygu Gök -Duygu GÖK, Ayşe Feray ÖZBAL, Derya Ak
Number of pages: 1-12
DOI:
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.