Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN: 2667-4777

SPOR ENDÜSTRİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLERİN GÖRÜNÜMÜ

Author:

Number of pages:
20-36
Year-Number:
2018-1

Günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden birisi de hızlı teknolojik değişimlerin yaşanmasıdır. Yaşanan bu hızlı değişimler doğal olarak toplumun yapısında ve yaşam koşullarında değişiklikler yaratmaktadır. Özellikle de yirminci yüzyılda gelişim gösteren teknoloji; kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte, dünyadaki gelişmeleri ve yenilikleri en kısa sürede insanlara ulaştırması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu süreç içerisinde spor, teknolojinin en çok yararlandığı alanlardan biri haline gelmiş ve birçok spor branşına farklı kategoride yardımcı olan teknoloji (ürün, hizmet ve organizasyon) sporun gelişmesinde oluşturduğu çözümler, hem profesyonel sporculara hem de amatör sporculara ve destekçilerine birçok kolaylık sağlamaktadır. Sporun içinde var olan, yarışma, kazanma, kaybetme, rekabet ve sonucunca derece ve rekor elde etmek gibi unsurlara seyir özelliğinin de eklenmesi ve spor medyasındaki hızlı gelişmelerin sonucunda geniş çevrelerin takip ettiği, ilgi duyduğu ve seyrettiği bir olgu haline gelmiştir. Spor sektörü içerisinde oluşan küreselleşme ve teknolojik gelişmeler beraberinde spor hizmetlerine duyulan ihtiyacı doğurmuş ve spor hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Spor hizmetlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler ise, sporun internet, tv, mobil uygulamalar gibi birçok alanda gelişerek günümüzdeki yerini almasına yardımcı olmuştur. İnternetin, toplumun tabanından itibaren yayılması ve kolay ulaşılabilir hale gelmesi ile birlikte spor ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasında kolaylıklar sağlayarak kitleleri beraberinde sürükleyen spor olgusunun daha da gelişmesini sağlamaktadır. Teknoloji alanında yaşanan son gelişmeler sporu geliştirip yenilemektedir. Birçok ülke teknolojiyi spora entegre ederek spor teknolojisi üreten sistemler oluşturmaktadır. Spor teknolojisi ürünleri oluşturmak için birçok firma laboratuvarlar ve araştırma geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Sadece spor ürünleri ile sınırlı kalmayan bu teknolojiler, sporda karar mercii olan hakemlerin kullandığı bayrak, düdük, kulaklık vb. etkilerini göstermiştir. Spor organizasyonlarında kullanılan uydu yayınları, internet ağları ve fiber sistemler de bunlara örnektir. Ayrıca spor organizasyonlarının yapıldığı tesisler akıllı bir hale dönüştürülmüş ve kullanılan yeni kamera sistemleri, skorboard, bilgisayar sistemleri ile birlikte hizmet veren tesislere dönüşmüştür. Antrenman biliminde kullanılan teknolojik araç ve gereçlerle, laboratuvarlarda geleceğin sporcuları oluşturulmaya başlanmış ve sanal ortamda analizler yapılmaya başlanmıştır. Bilgisayar oyunlarında sporun, gerçeğini aratmayacak şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Teknolojinin sporda kullanımı her geçen gün daha farklı yeniliklere ve yeni bir endüstrinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Keywords


Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,604
Number of downloads 1,716

Share

Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.