Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN: 2667-4777

TÜRKİYEDE LİSANS VE LİSANSÜSTÜ SPOR EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİN WEB (İNTERNET) SAYFA İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ (2018-2019)

Author:

Number of pages:
1-19
Year-Number:
2018-1

Bu çalışma Türkiye’deki devlet üniversitelerinde lisans ve lisansüstü spor eğitimi veren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden eğitimi ve Spor Bölümlerinin web sitelerinin incelenmesini kapsamaktadır. Amacımız, bu bölümlerin web sitelerinin görsel ve bilişsel olarak mevcut durumlarını ortaya koymaktır. Veriler doğrudan web sitelerinden alınmış, herhangi bir yorumlama yapılmamıştır. Çalışmada Türkiye’de 110 devlet üniversitesi incelenerek, web siteleri kaynak olarak kullanılmıştır. Lisans ve lisansüstü düzeyde spor eğitimi veren 81 üniversitenin olduğu tespit edilmiştir. Bu üniversitelerin web sayfaları incelendiğinde Spor Bilimleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulların tamamına yakınının bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün mevcut olduğu belirlenmiştir. Birçok okulda ise Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü bulunmaktadır. Rekreasyon bölümü çoğu üniversitenin fakülte ve yüksekokul kuruluş programında yer almasına rağmen yarıya yakın üniversitede öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü sadece 6 üniversite bünyesinde yer almaktadır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerinin olduğu fakülte ve yüksekokulların büyük çoğunluğunda ikinci öğretim eğitim programları da mevcuttur. Web siteleri genel olarak değerlendirildiğinde kapsam olarak yeterli olmadıkları düşünülmektedir.

Keywords


This study contains examining of the web sites of public universities which provides undergraduate and graduate sport education in Physical Education and Sports School, Faculty of Sports Science and Physical Education and Sports Departments in Turkey. Our aim is to reveal the visual and cognitive status of the websites of these departments. The data were taken directly from the websites and no interpretation was made. 110 state universities were examined in Turkey, websites has been used as a source. It has been determined that 81 universities offering sports education at undergraduate and postgraduate level. When the web pages of these universities are examined, it has been determined that Physical Education and Sports Teaching Department is present within the body of Sports Sciences and Physical Education and Sports Colleges. In many schools, there are Sports Management Department and Coaching Training Department. Although the recreation department was included in the faculty and college establishment program of most universities, nearly half of the university students were recruited. The Department of Exercise and Sport Training for the Disabled is located in only 6 universities. In the majority of faculties and colleges where there is a Coaching Training Department, Sports Management and Recreation Departments, there are second education programs also exist. When the websites are evaluated in general, it is thought that they are not sufficient in scope.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,251
Number of downloads 1,343

Share

Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.