Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN:2667-4777

Tüm Makaleler
Duygu Gök - Duygu GÖK, Ayşe Feray ÖZBAL, Derya Ak

Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Zumba Katılımları İle İlgili Görüşleri

The views of Kastamonu University Students about Zumba Participation

Özet | Abstract | Full text
Talha Murathan -

TÜRKİYEDE LİSANS VE LİSANSÜSTÜ SPOR EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİN WEB (İNTERNET) SAYFA İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ (2018-2019)

INVESTIGATION OF THE WEB (INTERNET) CONTENTS PAGES OF UNIVERSITIES WHICH OFFERS UNDERGRADUATE AND GRADUATE SPORT EDUCATION IN TURKEY (2018-2019)

Özet | Abstract | Full text
Abdullah Şimşek - Sebahattin Devecioğlu

SPOR ENDÜSTRİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLERİN GÖRÜNÜMÜ

Özet | Abstract | Full text
Eyyup Yıldırım - Z. COŞKUNER-N. HALİSDEMİR-N. CAN-S. TUTAŞ

ELAZIĞ İLİNDEKİ BAYAN FUTBOLCULARIN SPORA BAŞLAMADA VE KARİYER PLANLAMASINDAKİ ETKİN OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

THE INVESTIGATION OF THE FACTORS OF FOOTBALLERS IN ELAZIĞ PROVINCE IN THE STARTING AND CAREER PLANNING OF SPORTS

Özet | Abstract | Full text
Murat Yılmaz - Prof. Dr. Hasan AKKUŞ

8 Haftalık Kuvvet Antrenmanının 13-16 Yaş Arası Çocuklarda Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi

Examination of Effect of Eight-Week Strength Training On Some Physical Fitness Parameters of 13-16 Years Old Children

Özet | Abstract | Full text
Eyyup Yıldırım - Sinan YURDAGÜL

AKTİF SPOR YAPAN BİREYLERDE ZAMAN YÖNETİMİ: DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

TIME MANAGEMENT ON INDIVIDUAL SPORTS: DEMOGRAPHIC DIFFERENCES (ELAZIĞ PROVISIONS)

Özet | Abstract | Full text
Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.