Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi

ISSN: 2667-4777

32x32

Eyyup Yıldırım -Sinan YURDAGÜL AKTİF SPOR YAPAN BİREYLERDE ZAMAN YÖNETİMİ: DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ), 63-76
TIME MANAGEMENT ON INDIVIDUAL SPORTS: DEMOGRAPHIC DIFFERENCES (ELAZIĞ PROVISIONS)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ispes.1.558
Abstract | Full text

32x32

Eyyup Yıldırım -Z. COŞKUNER-N. HALİSDEMİR-N. CAN-S. TUTAŞ ELAZIĞ İLİNDEKİ BAYAN FUTBOLCULARIN SPORA BAŞLAMADA VE KARİYER PLANLAMASINDAKİ ETKİN OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, 37-46
THE INVESTIGATION OF THE FACTORS OF FOOTBALLERS IN ELAZIĞ PROVINCE IN THE STARTING AND CAREER PLANNING OF SPORTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ispes.1.557
Abstract | Full text


Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.